W tym roku uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona w sobotę, 2 maja.

Dekret Kongregacji zatwierdzający przeniesienie uroczystości w 2020 r.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 211/19

Dla Polski

Na prośbę J. E. Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 3 kwietnia 2019 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka, po uważnym zbadaniu prośby, chętnie udzielamy zgody, aby w nadchodzącym roku, tzn. 2020, kiedy to obchodzona 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski zbiega się z IV Niedzielą Wielkanocną, uroczystość ta mogła być obchodzona w przeddzień tego dnia, tzn. 2 maja.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 3 lipca 2019 r.

Robert Kard. Sarah

Prefekt

Ks. Konrad Maggioni

Podsekretarz

Źródło: https://diecezja.tarnow.pl/

#PokażŚwiatuKrólową


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska