Ministranci
Grupa ministrantów w naszej parafii jest bardzo liczna. Ministranci zajmują się usługiwaniem w czasie Mszy Świętej: dzwonią dzwonkami, noszą świece i krzyż w czasie procesji oraz rozkładają...
Lektorzy
Lektorzy czytają Słowo Boże w czasie Eucharystii i nabożeństw liturgicznych. Ich posługa jest niezwykle istotna, a zarazem wyróżniająca, gdyż przez usta lektora sam Bóg kieruje słowo do swego ludu...
Grupa młodzieżowa
Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21) Effatha Apostolska Grupa Młodzieżowa przy parafii Przemienienia Pańskiegoi Nawiedzenia NMP w Kamienicy działa od wielu lat. Sama...
Dziewczęca Służba Maryjna
Dla duchowego i moralnego rozwoju młodych dziewcząt działa przy naszej parafii Dziewczęca Służba Maryjna. Dziewczęta chętnie włączają się w życie parafii: przygotowują Liturgię na niedzielę i...
Celestyńskie Bractwo Modlitewne
Dnia 15 września 2011 r. parafia Kamienica obchodziła uroczystość 60. rocznicy poświęcenia kościoła. W duchu wdzięczności Bogu za dar domu modlitwy i wszelkie duchowe dobro...
Róże Różańcowe
Róże Różańcowe gromadzą osoby, które w szczególny sposób umiłowały tę formę modlitwy do Matki Bożej. Każda z Róż Różańcowych obejmuje wspólnotę 20 osób, które rozważają codziennie po jednej z...
Szkolne Koło Caritas
Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy rozpoczęło swoją działalność 16 listopada 2009 r. Patronem Koła jest św. Jan Paweł II, który w swoim nauczaniu wciąż wołał o nową...
Schola parafialna
Przy naszej parafii od dawna dziala schola. To grupa, której celem jest modlitwa przez muzykę oraz pomaganie w modlitwie innym. Do naszej scholki nalezy grono 20 wspaniałych osob, ktore poprzez...
Chór parafialny
Chór w parafii działa od 2019 roku. Wszystko zaczęło się tuż przed Triduum Paschalnym i trwa aż do dziś. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu - w piątki o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 10.00...