Dnia 15 września 2011 r. parafia Kamienica obchodziła uroczystość 60. rocznicy poświęcenia kościoła. W duchu wdzięczności Bogu za dar domu modlitwy i wszelkie duchowe dobro otrzymane na przestrzeni tych lat pamiętano szczególnie o bł. Siostrze Celestynie Faron, która w swej młodości została oddana na wychowanie wujostwu w Kamienicy i w naszej parafii kształtowała swą pobożność przez przyjęcie pierwszej Komunii Świętej.

Wyrazem wdzięczności Bogu jest duchowy dar w postaci założonego Celestyńskiego Bractwa Modlitewnego oraz witraż przedstawiający błogosławioną na tle obozu w Auschwitz (miejsce śmierci)  z hostią w ręku (symbolem Komunii Świętej przyjętej w naszej parafii).

Cele Bratwa Celestyńskiego to m.in.:
- szerzenie kultu bł. Siostry Celestyny;
- troska się o jedność i miłość w rodzinach;
- modlitwa w intencji kapłanów, w szczególności za tych, którzy przeżywają różne trudności na drodze swojego powołania;
- troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;
- roztropnie i pełne miłości przyczynianie się do pojednania ludzi poróżnionych ze sobą lub wrogo do siebie nastawionych.

Obowiązki członków Bractwa:
- w każdy 24. dzień miesiąca (dzień urodzin bł. Siostry Celestyny), w miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunię Świętą w duchu wstawiennictwa za kapłanów, szczególnie przeżywających trudności (choroba, trudności w duszpasterskiej posłudze w parafii, odstępstwo, zaniedbanie lub porzucenie posługi kapłańskiej);
- wierność codziennym modlitwom Celestyńskiego Bractwa Modlitewnego;
- budowa jedności, pokoju i zaufania.

Do Bractwa można przystąpić przez wpis w "Księgę Bractwa Celestyńskiego" na comiesięcznym spotkaniu modlitewnym 24. dnia każdego miesiąca.