Róże Różańcowe gromadzą osoby, które w szczególny sposób umiłowały tę formę modlitwy do Matki Bożej.

Każda z Róż Różańcowych obejmuje wspólnotę 20 osób, które rozważają codziennie po jednej z tajemnic różacowych. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po porannej Mszy Świętej, dochodzi do zmian rozważanych tajemnic wśród członków danej Róży. W ten sposób grupa 20 osób odmawia cały Różaniec każdego dnia, tj. wszystkie 20 tajemnic różańcowych.

Róże Różańcowe polecają w swoich modlitwach intencje Kościoła Powszechnego oraz sprawy Parafii. W tradycji początek Róż Różańcowych związany był ściśle z dziełem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą.

Grupie przewodniczy zelator (zelatorka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemniczek Różańca w grupie, przewodniczy spotkaniu róży, na którym następuje wymiana tajemnic.