Dla duchowego i moralnego rozwoju młodych dziewcząt działa przy naszej parafii Dziewczęca Służba Maryjna.

Dziewczęta chętnie włączają się w życie parafii: przygotowują Liturgię na niedzielę i święta, prowadzą nabożeństwa różańcowe czy drogę krzyżową, biorą udział w procesjach, pielgrzymkach, spotkaniach dekanalnych; przygotowują występy na festyny parafialne, prymicje oraz jasełka. 
Przede wszystkim jednak spotykają się na wspólnej modlitwie i swoim życiem chcą naśladować Maryję, zgodnie z zawołaniem: Przez Maryję - do Jezusa!