Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21)

Effatha

Apostolska Grupa Młodzieżowa przy parafii Przemienienia Pańskiegoi Nawiedzenia NMP w Kamienicy działa od wielu lat. Sama nazwa grupy - ,,Effatha” został nadana ok. 2000 r. Słowo Effatha oznacza ”Otwórz się” – i jest niejako nazwą, która nadaje cel naszej grupie, czyli otwarcie się na słowo
Chrystusa, słuchanie Jego nauki i wypełnianie jej w codziennym życiu.


Za swojego patrona Grupa Apostolska obrała sobie bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - jako doskonały wzór do naśladowania. Należy do niej około 70 osób. Nadal jednak liczba jej uczestników z roku na rok rośnie. Młodzież spotyka się w piątki o godz. 19.00. Na spotkaniach koncentrujemy się głównie na tematach bieżących oraz na formacji w duchu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na zakończenie spotkań zawsze śpiewamy Apel Jasnogórski. W wolnym czasie organizowane są wyjazdy do kin, na koncerty, wycieczki wakacyjne i pielgrzymki. W każdy I piątek miesiąca "Effatha" organizuje czuwania dla młodzieży i pozostałych członków wspólnoty parafialnej. Grupa włącza się w wiele akcji, które mają miejsce naszej w parafii. Do najważniejszych można zaliczyć Festyn Parafialny, organizowany co roku w 2. niedzielę czerwca.


Fundusze z Festynu są przekazywane dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz na wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Młodzież stara się również odwiedzać osoby samotne i niepełnosprawne, które mieszkają w parafii. Aktywnie włącza się także w akcję charytatywne, zbierając ofiary na różne cele, np. na Caritas lub inne fundacje charytatywne.

Zbiera także produkty żywnościowe i przemysłowe na paczki świąteczne dla osób potrzebujących wsparcia z parafii.
Effathowicze starają się również ukulturalniać środowisko parafialne przez organizację różnych koncertów muzycznych, uczestnictwo w zespołach regionalnych, kultywowanie tradycji i obyczajów górali białych, wystawianie przedstawień artystycznych, np. Jasełek czy Męki Pańskiej.
Młodzież nie tylko działa w parafii, ale także włącza się w duszpasterstwo młodzieżowe dekanatu Łącko oraz w akcje na szczeblu diecezjalnym; uczestniczy w dniach skupienia w dekanacie i spotkaniach diecezjalnych. Brała także udział w Międzynarodowych Salentyńskich Spotkaniach Młodzieży w Dębowcu oraz rekolekcjach KSM-u Diecezji Tarnowskiej.

Od 2 lat uczestniczymy także w koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, który organizowany jest w Boże Ciało. Wiele dziewczyn z Grupy uczestnicy w Diecezjalnych Warsztatach Muzycznych lub jest wolontariuszami np. podczas Strefy Chwały w Starym Sączu. Osoby z Effathy szerzą naukę Chrystusa zwłaszcza poprzez przykład własnego życia, m.in. przekazując swoją dobroć, wrażliwość i czas dla osób niepełnosprawnych, samotnych i chorych. Jedną z inicjatyw podejmowanych przez Grupę są wyjazdy do przytuliska Brata Alberta do Grywałdu, gdzie młodzież rozmawia z podopiecznymi tego ośrodka, jak również wspólnie śpiewa pieśni religijne lub patriotyczne. Te wyjazdy są wspaniałą okazją do uczenia miłości i wrażliwości na drugiego człowieka. Inną z inicjatyw
podejmowanych przez Effathę jest wysłanie kartek świątecznych do dzieci, które są podopiecznymi szpitali onkologicznych.

Młodzież szerzy także naukę Chrystusa poprzez organizacje oraz uczestnictwo w adoracjach, nabożeństwach, Mszach Świętych dla młodzieży. Effatha włącza się zatem aktywnie w budowanie religijnego życia parafii.