Lektorzy czytają Słowo Boże w czasie Eucharystii i nabożeństw liturgicznych. Ich posługa jest niezwykle istotna, a zarazem wyróżniająca, gdyż przez usta lektora sam Bóg kieruje słowo do swego ludu.

Są oni przygotowani do tak zaszczytnego zadania przez specjalne spotkania, ale powinni pamiętać o ciągłym poznawaniu Boga przez prywatną, systematyczną lekturę Pisma Świętego.

Lektorami zostają zazwyczaj dorastający młodzieńcy (od 7 klasy Szkoły Podstawowej), gdyż ważne jest aby ci, którzy czytają słowo Boże, rozumieli je i przez to dobrze i we właściwy sposób przekazali je wiernym. Podczas Liturgii lektorzy zajmują się również innymi czynnościami liturgicznymi. Mogą zawsze wykonywać czynności ministranta.

Podobną do funkcji lektora jest funkcja psałterzysty. Polega na śpiewaniu psalmu responsoryjnego. Psalmy są również tekstem natchnionym przez Ducha Świętego, więc jego wykonywanie jest równie ważnym zadaniem.

Więcej informacji w artykule o ministrantach >>>