Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Ewangeliczne opowiadanie o Dobrym Pasterzu, czyli Panu Jezusie posługującym ludziom, jest dobrą okazją do modlitwy o nowe powołania zakonne i kapłańskie. Zachęcając młodych ludzi do wejścia na drogę powołania kapłańskiego, trzeba przedstawić im jakiś wzór kapłaństwa do naśladowania, w ich przyszłym życiu kapłańskim. W dzisiejszym rozważaniu spojrzymy na św. Pawła Apostoła jako wzór życia kapłańskiego w naszych czasach i w naszym konkretnym polskim środowisku. Święty Paweł wzorował się na Najwyższym Kapłanie, Dobrym Pasterzu, wcielonym Synu Bożym, w swoim życiu i w swojej działalności apostolskiej. W Liście do Filipian św. Paweł przedstawia osobę Jezusa Chrystusa jako wzór do naśladowania, a oto jego słowa: „Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa; On to, istniejąc od wieków w postaci Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz przeciwnie wyzbył się wszystkiego, co Boskie, pojawił się w postaci sługi. Stał się podobnym do ludzi i – zgodnie z tym, czym był na zewnątrz – został uznany za człowieka. Zgodził się dobrowolnie na stan poniżenia, stał się posłusznym aż do śmierci – i to aż do śmierci na krzyżu” (Flp 2,5-8). Jezus ukazany przez św. Pawła w tym urywku Pisma Świętego, jest wzorem do naśladowania dla tych, którzy marzą o prawdziwym kapłaństwie, dla ludzi szukających w kapłaństwie zrealizowania ich własnej kariery, nie będzie On wzorem do naśladowania Go.

Czytaj calość:https://profeto.pl/niedziela-dobrego-pasterza-2


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska