Chrzest jest najpiękniejszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; obmyciem - ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.
(św. Grzegorz z Nazjanzu).

Wymagane dokumenty, dane przy zapisywaniu dziecka do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
  • data i miejsce ślubu kościelnego rodziców;
  • dane o rodzicach (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców) i rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania);
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (a więc NIE świadectwo chrztu i brzerzmowania);
  • w przypadku zamieszkania dziecka wraz z rodzicami poza naszą parafią – zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest poza parafią.

Ważne, aby do sakramentu chrztu świętego zgłoszenie dziecka dokonał przynajmniej jeden z rodziców!

Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka!


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska