W Domu Formacyjnym w Błoniu rozpoczęły się rekolekcje dla kandydatów do kapłaństwa. Potrwają one do piątku.

W rekolekcjach uczestniczy 20 diakonów, którzy w sobotę przyjmą święcenia kapłańskie. Diakoni proszą wszystkich o modlitwę w czasie rekolekcji i sobotnich święceń, które odbędą się 30 maja o godz. 9.00 w kościele bł. Karoliny w Tarnowie. Msza Święta będzie transmitowana przez radio RDN i stronę internetową parafii.

Żródło: https://diecezja.tarnow.pl/


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska