W piątek 25 marca 2022 r., w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny podczas wieczornej Mszy Świętej do grona Dziewczęczej Służby Maryjnej zostało włączone 17 kandydatek. Gratulujemy siostrze Helenie, opiekunce DSM w parafii, a także samym dziewczętom! Życzymy im jednocześnie gorliwości w posłudze oraz rozwoju duchowego w tej maryjnej wspólnocie.

Po Mszy Świętej odbyła się ponadto plenerowa droga krzyżowa, pod przewodnictwem ks. Artura, w której udział wzięło kilkaset osób. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólną modlitwę, szczególnie młodzieży oraz strażakom z OSP, dbającym o bezpieczeństwo uczestników nabożeństwa.

dsm_2022.jpg

drogakrzyzowa_2022a.jpg

drogakrzyzowa_2022b.jpg


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska