28 maja Anno Domini 2022 diakon Andrzej Dudzik w tarnowskiej katedrze z rąk i ust biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża przyjął święcenia kapłańskie. Popołudniu po uroczystym przywitaniu księdza Andrzeja na granicy parafii, w pięknym orszaku rozpoczął się przejazd do parafialnej świątyni, gdzie ks. Andrzej przewodniczył majowemu nabożeństwu ku czci Matki Bożej. Następnego dnia neoprezbiter - czyli nowo wyświęcony ksiądz - odprawił prymicję, tj. pierwszą Mszę Świętą w swojej rodzinnej parafii. Nie brakowało wzruszeń i pięknych momentów, uwieńczonych na fotografaiach autorstwa Pawła Muchy.

Ks. Andrzej na pierwszą placówkę został skierowany do parafi w Ptaszkowej. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze, podczas stawiania pierwszych kroków w kapłaństwie, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej i świętych patronów.

Księże Andrzeju! Szczęść Ci, Boże!

prymicje_andrzeja1.jpg

prymicje_andrzeja3.jpg

prymicje_andrzeja10.jpg

prymicje_andrzeja2.jpg

prymicje_andrzeja15.jpg

prymicje_andrzeja4.jpg

prymicje_andrzeja5.jpg

prymicje_andrzeja6.jpg

prymicje_andrzeja16.jpg

prymicje_andrzeja17.jpg

prymicje_andrzeja11.jpg

prymicje_andrzeja7.jpg

prymicje_andrzeja8.jpg

prymicje_andrzeja9.jpg

prymicje_andrzeja13.jpg

prymicje_andrzeja14.jpg

prymicje_andrzeja12.jpg

prymicje_andrzeja19.jpg

prymicje_andrzeja18.jpg

prymicje_andrzeja20.jpg

prymicje_andrzeja21.jpg

prymicje_andrzeja22.jpg

prymicje_andrzeja23.jpg

prymicje_andrzeja24.jpg


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska