29 stycznia 2023 r., po długim wyczekiwaniu i wielu przygotowaniach, bezpiecznie dotarliśmy do Izraela. Po wylądowaniu w niedzielę na lotnisku w Ejlacie, udaliśmy się na zwiedzanie Timna Park - pięknego, bogatego w wyrzeźbione przez naturę formacje skalne, obszernego na ponad 7 tys hektarów parku narodowego. Stanęliśmy m.in. pod słynnym Grzybem oraz Filarami Salomona. Następnie udaliśmy się na nocleg do Betlejem. Towarzyszyli nam niezawodni: pilotka Małgorzata Ćwiklińska oraz biblista, ks. prof. Janusz Lemański.

ziemiaswieta1.jpg

Słynne "Filary Salomona" w Timna Park

Po zakwaterowaniu w hotelu w Betlejem następnego dnia, w poniedziałek 30 stycznia 2023 r., uczestniczyliśmy w Mszy Świętej na Polu Pasterzy. Według Tradycji, to właśnie w tej okolicy aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Jezusa Chrystusa, oczekiwanego od wieków Mesjasza. 

ziemiaswieta2.jpg

Słynne "Pole Pasterzy".

Następnie udaliśmy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Nazarecie. Tam wspólnie odśpiewaiśmy kolędę, wychwalając Boga za tajemnicę Wcielenia i narodzenia Syna Bożego z Dziewicy Maryi. Dla wielu z nas było to niesamowite przeżycie!

ziemiaswieta4.jpg

Słynna Gwiazda Betlejemska, według tradycji wskazująca miejsce narodzin Jezusa Chrystusa.

Następnie udaliśmy się do Groty Mlecznej, sanktuarium, w którym według tradycji Matka Boża karmiąc swego Syna, uroniła kroplę pokarmu, co miało skutkować zabieleniem ścian. To miejsce szczególnej modlitwy za małżeństwa starające się o potomstwo. Nie brakowało czasu na adorację i modlitwę za tych, którzy oczekują potomstwa i o nie się starają. Znajdująca się tam przepiękna monstrancja z bursztynu została wykonana i ufundowana przez Gdańszczan!

ziemiaswieta5.jpg

Obraz Matki Bożej Karmiącej z Groty Mlecznej.

ziemia_swieta_grotamlecznaa.jpgWieczysta adoracja w Grocie Mlecznej. W całości bursztynowa monstrancja autorstwa polskiego artysty z Gdańska.

Następnie udaliśmy się do Ain Karem, gdzie Maryja nawiedziła swą krewną, Elżbietę. Wiemy z Ewangelii, że Jan Chrzciciel został cudownie poczęty, Zachariasz i Elżbieta byli już staruszkami. Modliliśmy się w kościele nawiedzenia i w kościele narodzenia Jana Chrzciciela, wysłuchując odpowiednich fragmentów Pisma Świętego.

 ziemiaswieta_ainkarem.jpg

Mozaika na wieży kościoła Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain Karem, ukazująca Maryję z Jezusem Jej łonie, bezpiecznie prowadzoną przez aniołów do swej krewnej.

Na koniec dnia odwiedziliśmy Instytut Yad Vashem - Muzeum Sprawiedliwych wśród narodów świata, upamiętniające bohaterów, którzy za cenę swego życia w czasie II wojny światowej bronili Żydów przed holokaustem. Nie zapominajmy, że najwięcej drzew, symbolicznie upamiętniających bohaterów, reprezentuje Polki i Polaków - bo aż ponad 6 tysięcy! Jedno z pierwszych drzew dedykowane jest słynnej Irenie Sendlerowej.

 ziemiaswieta_yadvashem.jpg

Grupa pielgrzymkowa na terenie Yad Vashem.

ziemiaswieta_yadvshem2.jpg

Pełni wrażeń, ale i zadumy, wróciliśmy bezpiecznie na nocleg.

Ciąg dalszy niebawem!

 

ks. Michał Sapalski


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska