We wtorek 31 stycznia 2023 r. Jerozolima przywitała nas deszczem i wiatrem. Mimo to, z entuzjazmem dotarliśmy na Górę Oliwną. Nawiedziliśmy kościół w Betfage, upamiętniający uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na oślęciu. 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, aniektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.  A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:
«Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach!»
Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii (Mk 11).

ziemiaswieta3betfage.jpg

Kościół Betfage - wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy

 

Następnie zeszliśmy do kościoła Pater Noster, czyli Kościoła Ojcze nasz, w którym znajdują się piękne mozaiki z tekstami modlitwy Pańskiej w niemal wszystkich językach świata. Odnaleźliśmy też jej kaszubską wersję!

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie» (Łk 11,1-4).

 ziemiasweita3ojczenasz.jpg

W krużgankach świątyni Pater Noster.

 

Udaliśmy się do kościoła Dominus Flevit - Pan zapłakał, gdzie według Tradycji Jezus patrząc na Jerozolimę zapłakał nad jej przyszłym losem: 

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia (Łk 19,41-44).

Uczestniczyliśmy w nim w Najświętszej Eucharystii.

ziemiaswieta3dominusflevit.jpg

Ks. Andrzej Dudzik przewodniczy Mszy Świętej w kościele Dominus Flevit

 

Potem raczyliśmy się widokiem na słynną panoramę Jerozolimy - choć pogoda nie rozpieszczała, udało się zrobić kilka widokowych zdjęć.

ziemiaswieta3panorama1.jpg

ziemiaswieta3panorama2.jpg

Grupa pielgrzymkowa - w deszczowych nastrojach, ale zadowoleni!

 

Następnie dotarliśmy do Kościoła Grobu Maryi, gdzie według Tradycji znajduje się Grób Maryi.

ziemiaswieta3grobmaryi.jpg

Mensa ołtarzowa nad Grobem Maryi.

Stamtąd zeszliśmy do Getsemani, czyli Ogrodu Oliwnego. Mogliśmy podziwiać nawet kilkusetletnie drzewa oliwne! W Kościele Konania, zwanym inaczej Kościołem Wszystkich Narodów, przy skale, gdzie Jezus miał pocić się krwią - co jak wiemy, z biologicznego punktu widzenia jest możliwe w czasach wielkiego napięcia emocjonalnego - odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie» (Łk 22,39-46).

ziemiaswieta3ogrodoliwny.jpg

Ogród Oliwny, tj. Getsemani. W tle Kościół Konania, Agonii Pana Jezusa, zwany też Kościołem Wszystkich Narodów.

ziemiaswieta3kosciolkonania.jpg

Kościół Agonii i skała, na której Jezus pocił się krwią podczas modlitwy przed pojmaniem.

Nasze kroki skierowaliśmy ku staremu miastu. Dotarliśmy na wspaniałą wystawę „Doświadczenie Zmartwychwstania”, znajdującą się w Chrześcijańskim Centrum Informacji. Dzięki użyciu najnowszych zdobyczy technologiczny, m.in. mapowaniu 3D i wirtualnym goglom, mogliśmy przenieść się do Jerozolimy czasów Chrystusa. Ta wizyta zapewne wielu z nas pomogła zrozumieć burzliwą historię świętego miasta, jak i zobrazować miejsca w Jerozolimie, związane z działalnością Jezusa, szczególnie zaś wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania.

ziemiaswieta3muzeum.jpg

Makieta Jerozolimy w trakcie projekcji podczas wizyty na wystawie "Doświadczenie Zmartwychwstania".

 

Wieczernik - miejsce ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, a także Zesłania Ducha Świętego, stał się dla nas kolejnym punktem pielgrzymowania. Odśpiewaliśmy tam Hymn do Ducha Świętego, co było szczególnym doświadczeniem!

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 20,19-20).

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

 ziemiaswieta3wieczernik.jpg

Wieczernik. Miejsce Zesłania Ducha Świętego, a wcześniej ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.

 

Na koniec odwiedziliśmy Kościół In Gallicantu - czyli Kościół Zaparcia się św. Piotra. 

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz» (Łk 20, 31-34).

 

Po obejrzeniu Góry Oliwnej z punktu widokowego, udaliśmy się na zasłużoną obiadokolację i odpoczynek.

 

ks. Michał Sapalski

 


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska