22 listopada 2020 r. grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii powiększyło się o 28 nowych lektorów. Obrzęd ich ustanowienia miał miejsce podczas uroczystych Nieszporów o godz. 14.30 w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, który jest dniem patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza. Młodzi kandydaci przygotowywali się do tej chwili intensywnie, przez systematyczne spotkania przy parafii i w świątyni, od września począwszy. Podczas parafialnego kursu lektorskiego, prowadzonego przez opiekuna LSO ks. Michała Sapalskiego, zaznajomili się z zagadnieniami bibilinymi, poznawali Pismo Święte, uczyli się właściwego nim posługiwania, odkrywali piękno i głębię słowa Bożego. Do jego lektury byli szczególnie zachęcani podczas specjalnej celebracji słowa Bożego - nabożeństwa biblijnego, podkreślająćego wartość lektury słowa Boga. Młodzieńcy pochylali się także nad zagadnieniami związanymi z etykietą i savoir vivre lektorskim oraz ćwiczyli dykcję i poprawny sposób czytania.

Gratulując nowo mianowanym lektorom i ich rodzicom, otaczajmy naszych chłopców serdeczną modlitwą i wsparciem.


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska