Historia parafii w Kamienicy, według ksiąg parafialnych, rozpoczęła się ok. 1330, czyli od momentu lokacji wsi.  Została  uposażona  przez  Klasztor  Klarysek  ze  Starego  Sącza,  do których należały tutejsze wioski. W kolejnych wiekach do parafii przyłączano kolejne wsie: Zalesie, Zasadne i Szczawę.

Kroniki wspominają o klęskach żywiołowych, którym ulegały kolejne świątynie we wsi. Pierwszy kościół, o którym wspomina Jan Długosz, spłonał od pioruna we wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej w 1646. Następny  uniosły  gwałtowne  fale  wezbranej  rzeki Kamienicy  wraz  z budynkami probostwa i cmentarzem  w 1672. Trzeci drewniany zbudowany w roku 1673 pod wezwaniem Nawiedzenia NMP spłonął z całym wyposażeniem 25 marca 1931.

W latach 1932-1937 wzniesiono istniejącą do dziś świątynię murowaną, która została konsekrowana przez biskupa Jana Stepę 12 września 1951. Ciężkim  okresem  w  dziejach  parafii  była  również  II wojna światowa, kiedy to hitlerowcy aresztowali, a następnie rozstrzelali tutejszego proboszcza ks. Mieczysława Dydyńskiego i spalili plebanię.

W czasie najgorszego terroru komunistycznego 1945-1956 zostali aresztowani - ks. proboszcz nawet dwa razy - wszyscy trzej księża pracujący w Parafii. Podstawionemu agentowi i szpiclowi ubeckiemu dali się namówić na niewinne spotkania towarzyskie na tartaku, a później oskarżono ich o przynależność polityczną do  "Odwetu Górskiego"  i  niewinnie  zasądzono  na  kary  więzienia dla wszystkich: ks. Jan Lech - proboszcz, ks. Julian Wójtowicz i ks. Kubowicz - katecheci. Wyszli z więzienia po odwilży w 1956 r. Ksiądz proboszcz nie zastosował się do poleceń ubeckich i opowiadał na ambonie, jak ich traktowano w więzieniu, za co komuniści zemścili się na nim, bo go posądzili o morderstwo i siedział półtora roku w śledztwie, w czasie procesu zohydzono Kościół i księży, jak w czasie procesu bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wydali wyrok uniewinniający. Niektórzy parafianie niestety, stronniczo zeznawali przeciw ks. proboszczowi.

 W  1958  z parafii  w  Kamienicy  wydzielono  samodzielną  placówkę  duszpasterską - wikarię parafialną, w Szczawie, którą następnie 6 grudnia 1980 przekształcono w samodzielną parafię.

Obecnie w skład parafii oprócz Kamienicy wchodzą dwie okoliczne miejscowości: Zasadne i Zbludza. Parafia gromadzi 4.400 katolików nad którymi od 2006 r. sprawuje opieką duszpasterską Ksiądz Proboszcz Jan Betlej.


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska