„Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy” – czytamy w Księdze Syracha (3,30).

Bankowość elektroniczna i rozwój technologii dają możliwość składania jałmużny także przy użyciu najnowszych form płatności. Zachęcamy zatem do troski o wspólnotę parafialną – mając na względzie dobro rodziny parafialnej i świadomość zadbania o jej potrzeby.

W tytule transakcji można podać cel, na który przeznaczona ma zostać ofiara (np. na ogrzewanie, remont kościoła, kwiaty do Grobu Pańskiego, bieżące wydatki).
Dziękujemy staropolskim "Bóg zapłać" za finansowe wsparcie parafii w jakiejkolwiek wysokości.

Wasi  duszpasterze.

Telefon: (18) 3323 013
E-mail: kamienica@diecezja.tarnow.pl


Nr konta i dane do przelewu:

BS Limanowa O/Kamienica, nr rachunku:

45 8804 0000 0030 0300 1010 0001


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska