Nasz rodak, alumn Andrzej Dudzik, 22 maja 2021 r., w Łukowicy przyjął sakrament święceń diakonatu przez posługę biskupa Artura Ważnego. Od tego momentu, diakon Andrzej stał się zwyczajnym szafarzem sakramentu chrztu, może także błogosławić sakramentalne związki małżeńskie i przewodniczyć obrzędom pogrzebowym. 19 nowym diakonom naszej diecezji, szczególnie bliskiemu nam Andrzejowi Dudzikowi, życzymy obfitości łask od Chrystusa-Kapłana, opieki Maryi i patronów na ostatnim etapie przygotowywania się do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich i życia w kapłaństwie.

Szczęść Boże!


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska