Ostatniego dnia maja, o godz. 18.00, na Wierchu Młynne przy kapliczce Matki Bożej, w pięknej, choć nieco wietrznej atmosferze, odbyło się nabożeństwo majowe. Grą na instrumentach i śpiewem wspólnej modlitwie przewodził Zespół Regionalny Zasadnioki, rzecz jasna pod czujnym okiem niezawodnej Pani Bożeny Gierczyk. Mieszkańcy Zasadnego ochoczo odpowiedzieli na zaproszenie do uwielbiania Maryi śpiewem pieśni ku Jej czci i tekstem litanii loretańskiej. Na koniec odśpiewano Apel Jasnogórski, a kapłańskie błogosławieństwo umocniło wszystkich przybyłych na modlitwę. 


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska