11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, 11 aspirantów zostało włączonych do grona ministrantów przez ks. proboszcza Jana Betleja i opiekuna LSO, ks. Michała. Po przeszło rocznym przygotowaniu, chłopcy wykonali kolejny, upragniony krok w swej służbie przy ołtarzu, czego zewnętrznym wyrazem było przyjęcie ministranckiego kapturka. Nowym ministrantom i ich rodzicom gratulujemy wytrwałości i współpracy na linii parafia-rodzina, życząc, by bliskość Chrystusowego ołtarza kształtowała młodzieńcze serca chłopców na wzór cichego i pokornego Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Króluj nam, Chryste! Zawsze i wszędzie!


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska