Obecny  kościół  parafialny  jest  już  czwartym  kościołem w  Kamienicy, a pierwszm murowanym. Poprzednie świątynie uległy spaleniu (1646 i 1931) lub zostały zniszczone przez powódź (w 1672). Kościół wzniesiono w latach 1932-1937, według projektu katowickiego architekta Szołdrskiego. Konsekracji dokonał biskup Jan Stepa 12 września 1951.

W latach 90-tych XX wieku dokonano niezbędnych prac modernizacyjnych i renowacyjnych, m.in. wymieniono dach, okna, drzwi, posadzkę, odnowiono ołtarze i zakupiono nowe tabernakulum.

Kościół w Kamienicy posiada trzy nawy z węższym prezbiterium i 45-metrową wieżą od frontu. Zbudowany został w stylu elektycznym, natomiast hełm wieży nawiązuje do stylu barokowego. Całość przykrywa dach z blachy miedzianej.

Prezbiterium i nawa główna mają pozorne sklepienie kolebkowe, natomiast nad nawami bocznymi znajduję się stropy proste. Autorem zdobiącej wnętrze polichromii jest profesor Jerzy Lubański z Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie. Na uwagę zasługują również stacje Drogi Krzyżowej oraz barwne witraże ze scenami religijnymi i wizerunkami świętych.

Ołtarz główny jest prosty, wręcz schematyczny. Zdobią go rzeźby przedstawiające scenę Przemienienia Pańskiego. Natomiast ołtarze boczne zdobią figury wykonane przez Leona Strządala: ołtarz Matki Bożej Różańcowej, ołtarz z figurami Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Małgorzaty, ołtarz z figurą Matki Bożej Fatimskiej i obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska